Ayurveda Beş Unsur
Ayurveda beş unsur nedir? Beş unsur dengesi, kelime anlamı, hayat döngüsü. Ayurvedanın felsefesi....

Ayurveda Beş Unsur

Ayurveda beş unsur

Ayurvedaya göre maddi dünyadaki her şey, beş unsurun kombinsyonlarından oluşmaktadır: boşluk, hava, ateş, su ve toprak. Bu beş unsur; Bir olan, görünmeyen ve farklılaşmamış olan Yaratıcı Prensibin görünümleridir ve ondan türerler. Beş unsur, mumun ateşinde veya bardaktaki suda olduğu gibi, kelime anlamından yola çıkılarak tam olarak anlaşılmaz; daha ziyade belirli bir unsurda içkin bulunan esas evrensel prensiple iletişim kurulmasını ifade eder. Böylece hava, yaratılışı harekete geçiren şeffaf, yoğunluğu az vekinetik bir güçtür. Ateşle de doğada ısı üreten ve ışık yayan güç ima edilir.

Beş unsur dengesi

Suyla, H2O molekülünde mükemmel ve basit bir şekilde görüldüğü gibi, realitenin maddeleri bir arada tutan yönünü anlarız. Hem toprak hem de boşluk aynı prototipik şekilde anlaşılır. Bu beş unsur; bir çiçeğin taç yaprağından, her bir insanın bireysel fizyolojisine kadar maddi alemde bulunan her şeyin temelini oluşturur. Bunları dengede tutmak; ister fiziksel, zihinsel veya ister ruhsal açıdan olsun, sağlığı devamlı kılmak ve hastalıkların iyileşmesi bakımından anahtar rolü oynamaktadır.

Ayurvedanın felsefesi nedir?

Ayurveda iki kökten türeyen Sanskritçe bir kelimedir. Bilgi anlamına gelen vid, günlük yaşam veya hayat döngüsü anlamına gelen ayus. Bu yüzden ayurveda günlük hayatın ve hayat döngüsünün bilgisidir. Her canlının doğadan geldiğini, bütün bir evrenin parçasını olduğunu ve bu yüzden kaynağına karşı bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan tıbbi bir sistemdir. Beş unsurun her bireyde farklı kombinasyonlar ve oranlarda bir araya gelerek, unsurların birleşiminde ve dengeye giden yollarında her bir kişiyi biricik kıldığını kabul eden bir sistemdir. Bu farklılıklar kabul edilmelidir ve bunlara saygı gösterilmelidir çünkü vücudumuza zarar verecek şekilde yaşarsak, bunun sonucunda muhtemel olarak acı çekeriz. Benzer şekilde, eşsiz yapımızı ve çevremizle olan uyumumuzu destekleyecek şekilde yaşayarak sağlığımızı ve refahımızı koruyabiliriz.

En �ok okunanlar

Majja Dhatu ~Majja dhatu nedir? Ne işe yarar? Fazlalığı ve azaldığında neye sebep olur?..
Ayurveda Ne İşe Yarar? ~Ayurveda ne işe yarar? Doğanın gözlemlenmesi, kavramlar. Vücut ve zihnin kendi kendini iyileştirme gücü...
Dünyanın Varoluş Teorisi ~Ayurvedaya göre dünyanın varoluş teorisi nedir? Esir aum hava ısı ateş su ve toprak nasıl ortaya çıktı?..
Agni Yaşam Enerjisi ~Agni; yaşama gücü, vücut sıcaklığı, oto bağışıklık sistemi, sindirimi sağlar. Agninin temel fonksiyonları neişe yarar?..
Tridosha ~Tridosha dosha ile biyolojik süreçlerin yönetilmesi. Fizyolojik hastalık psikolojik sağlığın temeli...
Ayurveda Uygulaması ~Ayurveda uygulaması hangi dalları kapsar? Ayurveda hekimlerinin çalışma alanları ve bireyin doğayla uyumu hakkında bilgiler...
Ayurveda Testi ~ Testi yaparak Prakriti / v�cut tipinizi ��renebilirsiniz. Sa�l���n�z ve daha iyi ili�kiler kurabilmeniz i�in nelere htiyac�n�z oldu�unu anlayabilirsiniz.


Sitedeki i�erikler bilgi vermek amac�yla haz�rlanm��t�r. Herhangi bir uygulama yapmadan �nce l�tfen doktorunuza dan���n�z.