Çevresel ve biyolojik süreçleri yöneten ve düzenleyen üç tesirli ilke, ilksel doğa alanından çıkar ve evrene yayılır. Bunlar, sıfatlar atfedilmiş kozmik kuvvetlerin nitelikleridir. Bunları betimlemek için kullanılan Sanskritçe kelime gunadır. Guna ne demek? Kozmik kuvvetleri düzenleyen tesir demektir.

Sattva ne demek? Sattva sat, oluş, gerçek, olmak anlamındadır. Sattva guna ne demek? İyilik, saflık, uyum, denge, mutluluk, erdem ve bilgi olarak ifade edilen denge kuvvetidir. Rajas ne demek? Rajas; raj, ısınmak, dinamik olarak aktif olmak demektir.

Rajas guna ne demek? Rajas guna ihtiras, hareket, mücadele ve tutku olarak ifade edilen hareket ve enerji kuvvetidir. Tamas ne demektir? Tamas tam, çökme veya mahvolma demektir. Tamas guna ne demektir? Tamas guna ise faaliyetsizlik, karanlık, atalet ve meçhullük kuvvetleridir.

Sattva Guna Nedir?

Sattva guna zihinsel anlamda aydınlanmaya, genel iyiliğe, koşullara kolaylıkla uyum sağlama yeteneğine, amacın berraklığına, düzenden hoşnut olmaya, bedenin ve kişiliğin arınmasına ve ileriye dönük ruhsal gelişmeye katkıda bulunur.

Rajas Guna Nedir?

Rajas guna hedefe yönelik çabaya, aksi durumlarda dirence, hakim olma girişimlerine, haklı olma iddialarına, yaratma ve yüksek amaçlar edinme eğilimine katkıda bulunur.

Tamas Guna Nedir?

Tamas guna zihinsel yeteneklerin bulutlanmasına, teşevvüs, hayal (yanlış ya da geçersiz inanış ve fikirlere), illüzyona (yanlış algılamaya), duygusal ağırlığa, tembelliğe, sıkıcılığa, yeni deneyimlere ve değişikliğe karşı umursamazlığa ve şuursuzluğa katkıda bulunur. Tamas guna, her iki etkinin yani sattva guna ve rajas gunanun tesirlerinin karşıtıdır.

Doğanın tüm nitelikleri, tesir yayma eğilimleri nedeniyle canların ifade edişini bir biçimde kısıtlarlar. Tamas ihmal, algılama ve davranış hataları ve durağanlık aracılığıyla sınırlar, böylece bilgiyi bastırır ve şuurun bağımsız olduğuna dair yanlış sezgiye katkıda bulunur.

sattva rajas tamas satva

Rajas gururu ve benmerkezci ihtirası, güçlü tutkuyu, sapkın davranışları, bağlılıkları ve nefreti teşvik eder. Sattva bunu kısıtlar çünkü kişi idealizmle motive olmuşken bile, birer sonuç olarak bilgi ve erdem kazanmaya yönelik bencilce eğilimi hüküm sürebilir.

Gunalar üstünde çalışmadaki amaç; ruh bilgisi ve kendiliğinden eğilimler doğru yaşamanın belirleyici etkenleri haline gelene dek, tamasın ağırlığını, aydınlatıcı sattvik tesirlerin telkin ettiği yapıcı, rajasik eylem ve davranışlarla dönüşüme uğratmaktır.