Sağlığın ve hastalığın sebebi aldığımız gıdalara, hava kirliliğine, yaşam koşullarımıza bağlıdır. Fakat bunlar dışında bazı önemli bilgilere de sahip olmak gerekir. Hastalıkların sebebi nedir? Hastalıklar nasıl oluşur?

Sağlık ve hastalık nasıl olur?

Zihnin ve bedenin yanlış kullanımı, duyu organlarının duyu nesneleriyle sağlıksız birleşimi ve beklenmedik zaman ve mevsim değişiklikleri; tridoshada dengesizlik ve sindiren ateş agnide azalmaya sebep olur. Duyu organlarından kaynaklanan sorun, tamamen sindirilmemiş besin maddelerinin, amanın oluşmasıyla sonuçlanır.

Vücut frekansını yükseltmek hastalıklardan korur.

Çoğunlukla iki faaliyet ortaya çıkar. Ama beyaz yapışkan bir maddedir ve canlılık enerjilerinin, besleyicilerin ve atıkların uygun olan kanallardan akmasını engeller. Böylece canlılık ve dokuların çeşitli işlevi bozulur. Bu da insanın bütün organizmasını etkiler. Ve hastalıkların sebeplerinin kökeninde yer alır.

satva rajas tamas ayurveda nedir

Kronik hastalıkların sebebi

Yedi dhatudan yani dokudan her biri enerji açısından birbirine bağlıdır. Bu yüzden bir dokuda olan bozukluk diğer dokuların da işlevlerinin bozulmasına sebep olur. Bu özellikle agninin işlevinin önemli ölçüde eksik kaldığı kronik hastalıklarda doğrudur.

Hastalıkların sebepleri nelerdir?

Bazı zamanlar azalan agni yüzünden doshaların bozulması ve amanın oluşumu arasında nedensel bir ilişki kurmak zordur. Başka bir deyişle, bazen hangi sürecin daha önce olduğunu söyleyemeyiz. Artan doshalar yan yana duran srotalarda bir tıkanmaya sebep olabilir. Bu da bastırılan agni ve ama oluşumuna yol açabilir. Veya ama oluşumu birincil olabilir, bu doshaların zarar görmesi ve azalan agniyle sonuçlanabilir.

Sebep sonuç ilişkisine bakmaksızın bütün hastalıklarda aynı anda ortaya çıkan dengesiz doshalar, ama oluşumu, tıkanmış srotalar ve bozulmuş dhatuların varlığı söz konusudur. Bu faktörler hep birlikte hastalıkların oluşma sebebidir.