Hastalıkların en büyük nedeni, bedendeki enerjetik akışların, akış yollarının birbirlerini olumsuz yönde etkilemesidir.

Enerji akışları bazı gölgelerde daha az, bazı bölgelerde daha fazla olunca bedende dengesizlikler olur. Bu da sağlıksız fizik ve psişik bir bünyenin oluşmasına sebep olur.

Ayurveda tedavisi nedir? Nasıl yapılır?

Ayurvedik tedavi metodu, fizik bünyedeki rahatsızlık ve dengesizlikleri düzelterek, psişik bedene etki etmeye yarayan bir tedavi metodudur.

Ayurveda tedavisi endüksiyon yoluyla yapılır. Binlerce yıllardır kullanılmakta ve günümüzde tekrar hatırlanan ve uygulanan bir tedavidir.

ayurveda nedir ayurveda tedavisi

Etkileme yoluyla psişik bedende olan değişiklik, otomatikman biyolojik seviyelerde kendini gösterir.

İnsanı madde olarak değil, enerji olarak kabul eden ayurvedik anlayış; enerjiler arası uyumu ele alır. Vücudumuza alınan hayat enerjisi ile psişemiz arasındaki enerji uyumsuzluğunu gidererek tedavi etmeye çalışır.